header

Településképi arculatkép

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSE - BÉNYE


Tisztelt bényei lakosok!

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény az Önkormányzatok számára előírja, hogy készüljön el ebben az évben az un. Településképi arculati kézikönyv, ami a helyben élők és a szakemberek számára egyaránt útmutatást ad, mit tartunk környezetünkben értékesnek, mit védjünk és hogyan fejlesszük tovább, hogyan tudjuk megőrizni ezen értékeinket. A kézikönyv segítséget kíván adni ahhoz, hogy településünkön tervezett lakásépítések, meglévő lakóházaink átalakítása, fejlesztése hogyan történjen.

Lakókörnyezetünk, ahol élünk, bizonyára mindenki számára fontos és életünk minőségének meghatározó része, amihez erősen kötődünk, éppen ezért gondozzuk, ápoljuk, ki-ki lehetőségének és a létező helyi közösség - gyakran kis sem mondott - elvárásainak megfelelően.

Otthonunk, a kialakult települési és a természeti környezet identitásunkat nagymértékben meghatározza, részese mindennapjainknak, ebben létezünk, végezzük napi teendőinket. A településkép jelenlegi állapota és további fejlődésének lehetősége az itt élők számára nem lehet közömbös, ezért közös cselekvésre, közös gondolkodásra hívjuk Önöket.

A „Településképi arculati kézikönyvet” együtt tudjuk elkészíteni, ezért kérünk mindenkit, akit érdekel Bénye további fejlődése, dolgozzunk együtt! Nem csak épületekről van szó, hanem egy szép falusi utcarészletről, egy jól kialakított kerítésről, jellegzetes tornác részletről, tető formáról, burkolati részletről, a tájban meglévő emlékekről és értékekről.

Várjuk a javaslatokat, hol és mit tekintenek Bényére jellemzőnek, értékes és védendő értéknek. Várunk régi és új fotókat, utcákról, épületekről, növényekről egyéb természeti értékekről, a falu bennünk élő és létező igazi képéről!

Az arculati kézikönyv a településképi helyi rendeletet készíti elő és javaslatokat ad az építkezőknek, mi módon illeszthető a tervezett épület a környezetbe, hogy harmonikus településkép alakuljon ki.

A kézikönyvhöz a javaslatokat, képeket le lehet adni a Polgármesteri Hivatalban 2017. június 30-ig személyesen vagy interneten az alábbi címen: hivatal@benye.hu

A fentiekkel kapcsolatban összehívunk egy lakossági fórumot, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk a lakosokat.

Fórum időpontja: 2017. június 13. 18 óra

Fórum helyszíne: IKSZT épülete (Bénye, Szabó Dezső utca 4.)

Bénye Község Önkormányzata