header

Álláshirdetés


Bénye Káva Tündérkert Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bénye Káva Tündérkert Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelési programjában meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, óvodapedagógus,

Előnyt jelentő kompetenciák:

         Empátia, lelkiismeretesség, tolerancia, együttműködés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Odránné Kalina Krisztina nyújt, a 06703271033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bénye Káva Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

         Elektronikus úton Odránné Kalina Krisztina részére a benyeovi@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Odránné Kalina Krisztina, Pest megye, 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.