header

Óvodapedagógust keresünk

BÉNYE KÁVA TÜNDÉRKERT ÓVODA

             a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bénye Káva Tündérkert Óvoda 

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai nevelés programjában meghatározott óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

         Empátia, lelkiismeretesség, tolerancia, együttműködés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Odránné Kalina Krisztina nyújt, a 06703271033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Bénye Káva Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/99/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

         Elektronikus úton Odránné Kalina Krisztina részére a benyeovi@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Odránné Kalina Krisztina, Pest megye, 2216 Bénye, Kossuth Lajos utca 2. .

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.